Cele wyceny

Każdą wycenę sporządzamy w ściśle określonym celu.

O celu wyceny decyduje zamawiający i wynika on z jego konkretnej potrzeby. Cel wyceny wpływa na wybór metody oraz techniki, w których sporządzany jest operat szacunkowy oraz rodzaj określonej wartości. Określenie celu wyceny następuje poprzez wskazanie przeznaczenia dla jakiego operat szacunkowy ma być wykonany.

Posiadamy duże doświadczenie w szacowaniu wartości nieruchomości na potrzeby przekształceń własnościowych, aportów oraz we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych, komorniczych i sądowych.

 

Określamy wartość nieruchomości dla celów:

 • informacyjnych,
 • negocjacyjnych i ofertowych,
 • transakcji kupna-sprzedaży, zniesienia współwłasności, podziału majątku, darowizny i postępowań spadkowych, zamiany nieruchomości, przeniesienia praw do nieruchomości,
 • księgowych (określanie wartości godziwej składników majątku oraz wycena do amortyzacji środków trwałych),
 • bankowo-hipotecznych (zabezpieczenie wierzytelności kredytowej),
 • podatkowo-skarbowych i amortyzacyjnych,
 • postępowania sądowego,
 • postępowania komorniczego,
 • odszkodowań i wywłaszczeń,
 • ustalenia opłaty planistycznej,
 • ustalenia opłaty adiacenckiej,
 • ustalania opłaty odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania,
 • ustalania opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
 • wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • przekształceń spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową,
 • dla potrzeb rewindykacji nieruchomości,
 • ustalenia czynszu dzierżawnego,
 • uzyskania rekompensat,
 •  na potrzeby inwestycji deweloperskich,
 • zabezpieczenia emisji obligacji,
 • sprawozdań finansowych,
 • wniesienia aportu do spółki kapitałowej (wkładów niepieniężnych),
 • aktualizacji opłat za trwały zarząd,
 • dla indywidualnych celów inwestora.

Potrzebujesz wyceny do banku, zabezpieczeń kredytowych,
sądów, urzędów skarbowych, ubezpieczeń?