CENNIK

Ceny świadczonych przez nas usług ustalamy indywidualnie z każdym klientem.
Koszt wyceny oraz porad i konsultacji nie zależy od wartości nieruchomości, jest natomiast złożoną nakładu pracy i kosztów towarzyszących.
Wynagrodzenie  Rzeczoznawcy  Majątkowego  określa  umowa  z  zamawiającym  i  zależy  od  wielu czynników, a w szczególności od:

charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości (mieszkanie, działka, budynek komercyjny)

celu i zakresu wyceny

skomplikowania sytuacji prawnej nieruchomości

lokalizacji nieruchomości

kompletności dokumentacji, dostępności materiałów i informacji oraz danych rynkowych

terminu realizacji operatu i warunków wykonania wyceny

pracochłonności i złożoności nakładu pracy Rzeczoznawcy Majątkowego

stopnia skomplikowania wyceny oraz złożoności i czasochłonności zlecenia

stopnia rozpoznania przez Rzeczoznawcę lokalnego rynku dla danej wyceny

Czynniki te warunkują czas sporządzenia wyceny, koszty i wydatki ponoszone przez Rzeczoznawcę Majątkowego (dojazdy, opłaty, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, konieczność wykonania pomiarów i inwentaryzacji), a także niezbędne nakłady pracy towarzyszące procesowi szacowania. Nakłady te wiążą się również bezpośrednio z koniecznością zastosowania wybranej metody analitycznej, narzędzi i technik szacowania. Istnieje możliwość negocjacji ceny za usługę w przypadku wyceny kilku nieruchomości lub nieruchomości podobnych (np. wycena kilku lokali w tym samym budynku, w bloku jednorodzinnym, czy też kilku sąsiadujących działek).

PRZYKŁADOWY CENNIK USŁUG
Działka pod budownictwo jednorodzinne 500 – 800 zł
Działka inwestycyjna / grunty deweloperskie 1.000 zł – 3.000 zł
Działka rolna 500 – 700 zł
Lokal mieszkalny 500 – 600 zł
Lokal użytkowy 800 – 5.000 zł
Dom w budowie 700 – 1000 zł
Dom jednorodzinny 800 – 1200 zł
Willa / rezydencja 1.500 – 5.000 zł
Kamienica 10.000 – 35.000 zł
Galeria handlowa 10.000 – 35.000 zł
Hotel 10.000 – 35.000 zł
Biurowiec 10.000 – 35.000 zł
Stacja benzynowa 8.000 – 25.000 zł
Salon samochodowy 8.000 – 30.000 zł
Nieruchomość przemysłowa 10.000 – 25.000 zł
Hala produkcyjna i magazynowa 10.000 – 35.000 zł
Nieruchomość zabytkowa cena ustalana indywidualnie
Zespoły dworskie / pałacowe cena ustalana indywidualnie
Nieruchomość leśna / parkowa 800 – 7.000 zł
Gospodarstwo rolne 1.000 – 5.000 zł
Obiekty nietypowe cena ustalana indywidualnie
Analizy rynku nieruchomości cena ustalana indywidualnie
Analizy opłacalności inwestycji cena ustalana indywidualnie
Doradztwo / konsultacje w biurze (wycena ustna) 150 zł/h
Doradztwo / konsultacje w terenie 200 zł/h