CENNIK

Ceny świadczonych przez nas usług ustalamy indywidualnie z każdym klientem.
Koszt wyceny oraz porad i konsultacji nie zależy od wartości nieruchomości, jest natomiast złożoną nakładu pracy i kosztów towarzyszących.
Wynagrodzenie  Rzeczoznawcy  Majątkowego  określa  umowa  z  zamawiającym  i  zależy  od  wielu czynników, a w szczególności od:

charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości (mieszkanie, działka, budynek komercyjny)

celu i zakresu wyceny

skomplikowania sytuacji prawnej nieruchomości

lokalizacji nieruchomości

kompletności dokumentacji, dostępności materiałów i informacji oraz danych rynkowych

terminu realizacji operatu i warunków wykonania wyceny

pracochłonności i złożoności nakładu pracy Rzeczoznawcy Majątkowego

stopnia skomplikowania wyceny oraz złożoności i czasochłonności zlecenia

stopnia rozpoznania przez Rzeczoznawcę lokalnego rynku dla danej wyceny

Czynniki te warunkują czas sporządzenia wyceny, koszty i wydatki ponoszone przez Rzeczoznawcę Majątkowego (dojazdy, opłaty, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, konieczność wykonania pomiarów i inwentaryzacji), a także niezbędne nakłady pracy towarzyszące procesowi szacowania. Nakłady te wiążą się również bezpośrednio z koniecznością zastosowania wybranej metody analitycznej, narzędzi i technik szacowania. Istnieje możliwość negocjacji ceny za usługę w przypadku wyceny kilku nieruchomości lub nieruchomości podobnych (np. wycena kilku lokali w tym samym budynku, w bloku jednorodzinnym, czy też kilku sąsiadujących działek).

PRZYKŁADOWY CENNIK USŁUG
Wycena działki pod budownictwo jednorodzinne 500 – 800 zł
Wycena działki inwestycyjnej (wycena gruntów deweloperskich) 1.000 – 3.000 zł
Wycena działek rolnych 500 – 700 zł
Wycena lokalu mieszkalnego (wycena mieszkania) 400 – 600 zł
Wycena lokalu użytkowego (wycena lokalu handlowego) 800 – 3.000 zł
Wycena domu w budowie 700 – 1000 zł
Wycena domu jednorodzinnego 700 – 1000 zł
Wycena willi (wycena rezydencji) 1.500 – 4.000 zł
Wycena kamienicy 2.000 – 8.000 zł
Wycena galerii handlowej 5.000 – 20.000 zł
Wycena hotelu (wycena hostelu) 2. 000 – 20.000 zł
Wycena biurowca 2. 000 – 20.000 zł
Wycena stacji benzynowej 2. 000 – 20.000 zł
Wycena salonu samochodowego 2. 000 – 20.000 zł
Nieruchomość przemysłowa 2. 000 – 20.000 zł
Hala produkcyjna i magazynowa 2. 000 – 8.000 zł
Wycena nieruchomość zabytkowej 2. 000 – 10.000 zł
Wycena zespołu dworskiego (wycena pałacu) 2. 000 – 10.000 zł
Wycena nieruchomość leśnej (wycena parku) 800 – 5.000 zł
Wycena gospodarstwa rolnego 1.000 – 5.000 zł
Wycena obiektów nietypowych cena ustalana indywidualnie
Analizy rynku nieruchomości cena ustalana indywidualnie
Analizy opłacalności inwestycji cena ustalana indywidualnie
Wycena maszyn i urządzeń cena ustalana indywidualnie
Wycena przedsiębiorstw cena ustalana indywidualnie