ANALIZA RYNKU


Wiarygodne analizy rynku i studia opłacalności

DORADZTWO & CONSULTING


Profesjonalne usługi doradcze na rynku nieruchomości

WYCENA NIERUCHOMOŚCI


Kompleksowe sporządzanie operatów szacunkowych

CO WYCENIAMY?

Specjalizujemy się wycenie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych: usługowych, handlowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, restauracyjno-hotelowych, biurowych, a także nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych.

NASZA OFERTA

Działki i grunty niezabudowane

Domy jednorodzinne i wielorodzinne

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe i komercyjne

Inwestycje deweloperskie

Obiekty użyteczności publicznej

Biurowce

Centra handlowe

Zakłady opieki zdrowotnej i przychodnie zdrowia

Budynki kulturalno-oświatowe

Kamienice i nieruchomości zabytkowe

Hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe

Zespoły pałacowo-parkowe

Wyciągi narciarskie

Nieruchomości sportowo-rekreacyjne

Obiekty rozrywkowe

Porty

Lotniska

Kopalnie

Stacje paliw

Sieci energetyczne

Gazociągi i ropociągi

Zakłady przemysłowe, hale produkcyjne i magazynowe

Centra logistyczne

Stadniny koni i kluby jeździeckie

Nieruchomości leśne

Gospodarstwa rolne

Maszyny i urządzenia trwale związane z nieruchomością

POZOSTAŁA OFERTA

Poza wyceną nieruchomości i standardowymi opracowaniami świadczymy również dodatkowe usługi związane z rynkiem nieruchomości, m.in.:

Wycena nieruchomości „ad hoc” (wycena ustna)

Negocjacje i mediacje w nieruchomościach

Doradztwo prawne i podatkowe na rynku nieruchomości

Project management i zastępstwo inwestycyjne

Badanie stanu formalno-prawnego nieruchomości „due diligence”

Badanie trendów rynkowych i cenowych, analiza rynku lokalnego, regionalnego i krajowego

Specjalistyczne opracowania i ekspertyzy

Analizy „highest and best use” (HABU) dla nieruchomości, studia wykonalności

Badanie poziomu cen i czynszów

Analizy finansowe przedsiębiorstw, monitoring procesów inwestycyjnych

Analiza opłacalności i efektywności inwestycji, analiza SWOT nieruchomości

Sporządzanie i weryfikacja biznesplanów

Pomiary inwentaryzacyjne budynków

Inspekcje nieruchomości

Określenie stanu technicznego nieruchomości „due diligence”, wyceny szkód

Analizy uwarunkowań planistycznych

Chcesz sprzedać dom, mieszkanie, działkę?
Zadzwoń lub napisz, a przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie.

Kontakt