DORADZTWO & CONSULTING

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, świadczymy profesjonalne usługi z zakresu doradztwa na rynku nieruchomości oraz doradztwa finansowego. Nasze doradztwo poparte wieloletnim doświadczeniem, polega na diagnozowaniu problemów, ustaleniu okoliczności, zaleceniu rozwiązań i udzieleniu pomocy. Bazując na posiadanej wiedzy ekonomicznej oraz doskonałej znajomości rynku, potrafimy trafnie ocenić jakość i przydatność informacji dla danego przedsięwzięcia oraz skalę jej zastosowania.

Pomagamy klientom dokonać optymalnego wyboru, wśród licznych i zróżnicowanych możliwości inwestowania w nieruchomości. Wskazujemy najlepsze obszary inwestowania oraz skutecznie prognozujemy trendy rynkowe. Opracowujemy prognozy oraz diagnozujemy wszystkie sektory rynku nieruchomości. Zajmujemy się gromadzeniem niezbędnych informacji oraz odpowiednich baz danych i źródeł o nieruchomościach. Rekomendujemy określony sposób postępowania, wskazujemy zagrożenia i sposoby ich uniknięcia. Pomagamy zminimalizować ryzyko transakcyjne oraz zmaksymalizować zwrot z poniesionej inwestycji.

Usługi konsultingowo-doradcze na rynku nieruchomości, zaliczane są do usług profesjonalnych. Doradztwo w zakresie wiedzy i doświadczenia w branży nieruchomościowej, możemy określić jako część consultingu, czyli służenia komuś radą czy opinią. Consulting jest usługą bardziej kompleksową i zaawansowaną niż doradzanie. W wielu przypadkach do zakresu prac consultingowych, wchodzi także wdrożenie zaproponowanego rozwiązania. Consulting istnieje więc na dwóch płaszczyznach, strategicznej oraz operacyjnej.

Obszary doradztwa można opisać jako:

Udzielanie informacji i porad specjalistycznych

Opracowywanie danych już uzyskanych

Sporządzanie obiektywnych raportów i analiz

Interpretacja aktów prawnych, wyjaśnianie istoty zjawisk gospodarczych

Doradca rynku nieruchomości

 to specjalista, korzystający z posiadanej wiedzy i zdobytego doświadczenia, znajomości ogólnych trendów i uwarunkowań w zakresie finansowania i prowadzenia inwestycji, planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu, prawa budowlanego, prawa cywilnego i administracyjnego, obrotu nieruchomościami, negocjacji, psychologii sprzedaży i innych specjalistycznych zagadnień, szeroko pojętego rynku nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.

Do typowych czynności doradcy na rynku nieruchomości należy

Diagnozowanie problemu

Określenie charakteru i źródła problemów

Ustalenie okoliczności

Przeprowadzanie wnikliwych badań i analiz

Zalecenie rozwiązań

Rekomendowanie właściwego sposobu działania

Udzielenie pomocy

Pomoc klientom w rozwiązywaniu ich problemów

Rzeczoznawca Majątkowy jako doradca na rynku nieruchomości:

Zakres doradztwa na rynku nieruchomości dla Rzeczoznawców Majątkowych, uregulowany jest w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. W ramach nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. wprowadzono do art. 174, art. 180 i art. 185 informacje, iż Rzeczoznawca Majątkowy może „świadczyć doradztwo w zakresie rynku nieruchomości oraz sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego”, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipoteczniej wartości nieruchomości,
 • określenia wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do likwidacji w zrozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych w zrozumieniu przepisów o rachunkowości.

W ramach oferowanych usług związanych z rynkiem nieruchomości, zapewniamy pełną merytoryczną pomoc oraz proponujemy doradztwo w zakresie:

 • doradztwo inwestycyjne,
 • doradztwo strategiczne,
 • doradztwo transakcyjne,
 • doradztwo prawno-ekonomiczne,
 • doradztwo w zakresie joint venture,
 • strategiczne doradztwo dla deweloperów,
 • doradztwo przy zawieraniu umów na rynku nieruchomości,
 • doradztwo podczas wdrażania wybranych rozwiązań finansowania inwestycji,
 • doradztwo stronie kupującej lub sprzedającej.

Nasze usługi doradcze adresowane są do deweloperów, inwestorów, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, banków finansujących inwestycje mieszkaniowe oraz instytucji samorządu terytorialnego odpowiedzialnego za politykę mieszkaniową i planowanie przestrzenne. Wyniki badań popytowych są ważne także dla specjalistów zaangażowanych na rynku nieruchomości: architektów, analityków rynkowych, doradców inwestycyjnych i pośredników w obrocie nieruchomościami. Oferta skierowana jest również do osób prywatnych, które nie posiadają dostatecznej wiedzy o rynku nieruchomości