POTWIERDZONA WIARYGODNOŚĆ

O  wiarygodności firmy świadczy przynależność do stowarzyszeń branżowych, m.in. do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Krakowskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz do Walor-Pronet – nowoczesnych systemów informacyjnych i baz danych.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym. Skutecznie prognozujemy trendy rynkowe oraz zjawiska zachodzące na rynku nieruchomości. Stosujemy wiarygodne, stabilne i zweryfikowane statystycznie modele analityczne wspierające proces wyceny.

Przydatne linki związane z wyceną nieruchomości

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa http://mib.gov.pl/
Ministerstwo Finansów http://www.mf.gov.pl
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych http://www.pfva.com.pl
Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych http://www.msrm.org.pl/
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości http://www.psrwn.pl
Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego http://pirm.pl/
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami http://www.kign.pl/
Serwis Rzeczoznawców Majątkowych http://www.msrm.pl
Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych http://mib.gov.pl/2-rejestr_rzeczoznawcow_majatkowych.htm
Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych http://ekw.ms.gov.pl

NASI PARTNERZY

W celu zapewnienia klientom najwyższej jakości usług, współpracujemy w wieloma specjalistami i ekspertami z innych dziedzin m.in.: prawnikami, geodetami, architektami, urbanistami, doradcami kredytowymi, pośrednikami i zarządcami nieruchomości oraz deweloperami. Daje to możliwość rozwiązania problemów wymagających interdyscyplinarnej wiedzy oraz podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.